پیشنهاد ما

جوک_94

جوک_94

در یک هفته ای که گذشت ۱۹۰ نفر در یمن کشته شدند

 و ۲۴۳ نفر در تصادفات جاده ای ایران . . .

لطفا سازمان ملل از حمله سایپا و ایران خودرو به شیعیان ایران جلوگیری کنند!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

طبق معمول برید

ادامه مطلب


برچسب ها : , , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر