پیشنهاد ما

جوک_1

جوک_1

رفتم دکتر گفتم آقای دکتر لبم جوش زده یارو پس از اندکی تامل: به دوس دخترت بگو رژلبشو عوش کنه.

خو من به این ملت چی بگم؟

.

.

.

.

.

.

.

.

باقی در ادامه مطلب


برچسب ها : , , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر