پیشنهاد ما

توروخدا ببین

توروخدا ببین

تو اتوبوس بودن یه خانوم پیر ازم پرسید 

کجا درس میخونی؟

گفتم : گرگان

کفت : کرمان؟

گفتم نه مادر جون گرگان 

گفت : کجا؟ کرمان؟ آره؟

دیدم زشته صدامو بلند کنم بگم بشنوه گفتم : آره همون کرمان

گفت : پس گوه میخوری میگی گرگان!!!

مارو ول کن، همونجا همه مسافرا صندلی ها رو گاز گرفتن

 

خنگه فامیلش خبردار بود بعد فامیلاش خدمت خورد رفتن هروقتم تو پاسگاه فرمانده میگفت :«خبـــردار» میگفت : «حاضر» بعد یه روز برای بازرسی از پادگان نماینده ای اومد و فرمانده هم برای اینکه آبروش نره فرستادش مرخصی اما...  اگه میخوای بقیه اش رو بخونی بر ادامه مطلب


برچسب ها : , , , , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر